Ano, zkušební doba se prodlužuje o dobu nemoci nebo karantény. Pokud jste tedy nastoupil do práce a následně onemocněl, dojde k prodloužení zkušební doby právě o dobu Vaší nemoci/karantény. Prvních 14 dnů nemoci jste chráněn, avšak od 15. dne s Vámi může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr.

Prodlužuje se zkušební doba o dobu nemoci?