Jste obviněn z trestného činu? Jste poškozený v trestním řízení? Jdete na výslech či podání vysvětlení?

Oblasti trestního práva, ve kterých poskytujeme komplexní právní služby:

  • obhajoba v přípravném řízení i v řízení před soudy všech stupňů
  • zastupování poškozených a vymáhání náhrady škody způsobené trestným činem
  • pomoc obětem domácího násilí (vykázání agresora ze společného obydlí a zákazu vstupu do něj)
  • zastupování zúčastněných osob
  • zastoupení ve vykonávacím řízení
  • zastupování v řízení o povolení obnovy řízení a v obnoveném řízení
  • zastupování v řízení o dovolání
  • sepisy podnětů k podání stížnosti pro porušení zákona
  • sepisy trestních oznámení