Jste účastníkem správního řízení? Spáchali jste přestupek? Chcete stavět nemovitost? Jste cizinec a potřebujete vyřídit povolení k pobytu (trvalé či dlouhodobé)?  Chcete podat ústavní stížnost? Cítíte se poškozeni na svých základních lidských právech?

Oblasti správního a ústavního práva, ve kterých nabízíme komplexní služby:

  • zastupování v přestupkovém řízení,
  • zastupování ve správním řízení a v soudním řízení správním,
  • sepis podání správním orgánům a opravných prostředků proti úředním rozhodnutím, stavební právo
  • sepis ústavních stížností a zastupování v řízení před Ústavním soudem při porušení základních lidských práv a svobod (právo na spravedlivý proces, právo na obhajobu, právo na projednání věci bez zbytečných průtahů, presumpce neviny, apod.)

Jste účastníkem dopravní nehody? Podívejte se na naši speciální stránku, věnovanou této problematice.