Jste účastníkem správního řízení? Spáchali jste přestupek? Chcete stavět nemovitost? Jste cizinec a potřebujete vyřídit povolení k pobytu (trvalé či dlouhodobé)?  Chcete podat ústavní stížnost? Cítíte se poškozeni na svých základních lidských právech?

Oblasti správního a ústavního práva, ve kterých nabízíme komplexní služby:

  • zastupování v přestupkovém řízení,
  • zastupování ve správním řízení a v soudním řízení správním,
  • sepis podání správním orgánům a opravných prostředků proti úředním rozhodnutím, stavební právo
  • sepis ústavních stížností a zastupování v řízení před Ústavním soudem při porušení základních lidských práv a svobod (právo na spravedlivý proces, právo na obhajobu, právo na projednání věci bez zbytečných průtahů, presumpce neviny, apod.)