Tato situace může nastat, doporučujeme však se ji pokud možno vyvarovat, jelikož jde o situaci protiprávní a je postihována. Jde primárně o povinnost zaměstnavatele uzavřít se zaměstnancem písemnou smlouvu, jelikož většinu rizik spojených s absencí, nese právě zaměstnavatel. Jako příklad lze uvést pokutu až 10 mil. Kč, kterou může zaměstnavatel obdržet od inspektorátu práce.

Mohu vykonávat práci bez pracovní smlouvy?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *