Potřebujete registrovat ochrannou známku? Chcete chránit své duševní vlastnictví u Úřadu průmyslového vlastnictví? Nevíte, jak zaregistrovat ochrannou známku? Využívá někdo neoprávněně Vaši ochrannou známku nebo jiné duševní vlastnictví? Nepodařila se Vám registrace ochranné známky? Registrace ochranné známky - profesionálně, rychle, online.

Mezi činnosti specialistů z advokátní kanceláře JUDr. Jaromíra Štůska, LL.M., Ph.D., patří registrace ochranných známek, průmyslových vzorů a užitných vzorů.

Co je ochranná známka a proč ji chránit? Ochranná známka je v označení výrobku nebo služby, pakliže je způsobilé odlišit chráněné výrobky a služby od jiných výrobků a služeb. Ochranná známka je tvořena nejčastěji slovy nebo slovními spojeními (včetně písmen a čísel), obrázky nebo i tvarem. Nejčastěji se setkáváme s požadavky klientů na ochranu loga, to bývá nyní chráněno buď jako obrazová ochranná známka nebo jako slovní ochranná známka.

Jaké jsou druhy ochranných známek:

 • obrazová ochranná známka
 • prostorová ochranná známka
 • slovní ochranná známka
 • poziční ochranná známka
 • ochranná známka se vzorem
 • barevná ochranná známka
 • zvuková ochranná známka
 • a další...

Registrace ochranné známky se provádí prostřednictvím formulářů Úřadu průmyslového vlastnictví.

Jak probíhá registrace ochranné známky?

 1. Vyplňte formulář níže
 2. Zhodnotíme Váš návrh a prověříme, zda je možné známku registrovat (zajistíme základní rešerši)
 3. Prokonzultujeme Váš návrh a případně poskytneme doporučení nebo návrhy úprav
 4. Připravíme formulář a podklady k registraci ochranné známky
 5. Zašleme formulář  UPV a zajistíme hladký průběh registrace
 6. Informujeme Vás o zápisu a o případných námitkách proti zápisu

Kolik stojí ochranná známka?

Základní správní poplatek za registraci ochranné známky pro tři třídy v ČR je 5.000,- Kč. Ochrannou známku si však můžete zaregistrovat klidně pro všech 45 tříd, avšak za každou třídu navíc zaplatíte dalších 500,- Kč. Pokud tedy budete chtít například zaregistrovat ochrannou známku pro 5 tříd, zaplatíte správní poplatek ve výši 6.000,- Kč. Mezinárodní ochrannou známku si zaregistrujete od 850 EUR.

Pokud jste malý nebo střední podnikatel, můžete využít dotaci ve výši až 75% z ceny správního poplatku! Více informací o této dotaci naleznete na webových stránkách UPV. S žádostí Vám rovněž pomůžeme.

Jak dlouho platí ochranná známka?

Ochranná známka se zapisuje na 10 let od podání přihlášky. V rámci posledního roku trvání ochranné známky, avšak nejpozději 6 měsíců před koncem platnosti ochranné známky, můžete požádat o prodloužení, resp. obnovu ochranné známky. Za obnovu ochranné známky zaplatíte správní poplatek ve výši 2.500,- Kč.

 

  Chcete zaregistrovat ochrannou známku?

  Obraťte se na naše specialisty. Potřebné doklady a formuláře k registraci v ČR připravíme již od 6.050,- Kč včetně DPH (cena nezahrnuje správní poplatky). Zadejte nezávaznou poptávku.  Co budeme chránit?  Nahrajte obrázek Vaší ochranné známky (nepovinné).  Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s našimi podmínkami pro zpracování osobních údajů.