Potřebujete registrovat ochrannou známku? Chcete chránit své duševní vlastnictví u Úřadu průmyslového vlastnictví? Nevíte, jak zaregistrovat ochrannou známku? Potřebujete vyhodnotit, zda se Vám vyplatí ochranná známka? Využívá někdo neoprávněně Vaši ochrannou známku nebo jiné duševní vlastnictví? Nepodařila se Vám registrace ochranné známky? Registrace ochranné známky - profesionálně, rychle, online. Ochranná známka pro ČR, EU, Svět.

Mezi činnosti specialistů z advokátní kanceláře JUDr. Jaromíra Štůska, LL.M., Ph.D., patří registrace ochranných známek, průmyslových vzorů a užitných vzorů.

Co je ochranná známka a proč ji chránit? Ochranná známka je v označení výrobku nebo služby, pakliže je způsobilé odlišit chráněné výrobky a služby od jiných výrobků a služeb. Ochranná známka je tvořena nejčastěji slovy nebo slovními spojeními (včetně písmen a čísel), obrázky nebo i tvarem. Nejčastěji se setkáváme s požadavky klientů na ochranu loga, to bývá nyní chráněno buď jako obrazová ochranná známka nebo jako slovní ochranná známka.

Jaké jsou druhy ochranných známek:

 • obrazová ochranná známka
 • prostorová ochranná známka
 • slovní ochranná známka
 • poziční ochranná známka
 • ochranná známka se vzorem
 • barevná ochranná známka
 • zvuková ochranná známka
 • a další...

Registrace ochranné známky se provádí prostřednictvím formulářů Úřadu průmyslového vlastnictví.

Jak probíhá registrace ochranné známky?

 1. Vyplňte formulář níže
 2. Zhodnotíme Váš návrh a prověříme, zda je možné známku registrovat (zajistíme základní rešerši)
 3. Prokonzultujeme Váš návrh a případně poskytneme doporučení nebo návrhy úprav
 4. Připravíme formulář a podklady k registraci ochranné známky
 5. Zašleme formulář  UPV a zajistíme hladký průběh registrace
 6. Informujeme Vás o zápisu a o případných námitkách proti zápisu

Kolik stojí ochranná známka? Jaká je cena ochranné známky?

Základní správní poplatek za registraci ochranné známky pro tři třídy v ČR je 5.000,- Kč. Ochrannou známku si však můžete zaregistrovat klidně pro všech 45 tříd, avšak za každou třídu navíc zaplatíte dalších 500,- Kč. Pokud tedy budete chtít například zaregistrovat ochrannou známku pro 5 tříd, zaplatíte správní poplatek ve výši 6.000,- Kč. Mezinárodní ochrannou známku si zaregistrujete od 850 EUR.

Pokud jste malý nebo střední podnikatel, můžete využít dotaci ve výši až 75% z ceny správního poplatku! Více informací o této dotaci naleznete na webových stránkách UPV. S žádostí Vám rovněž pomůžeme.

Jak dlouho platí ochranná známka?

Ochranná známka se zapisuje na 10 let od podání přihlášky. V rámci posledního roku trvání ochranné známky, avšak nejpozději 6 měsíců před koncem platnosti ochranné známky, můžete požádat o prodloužení, resp. obnovu ochranné známky. Za obnovu ochranné známky zaplatíte správní poplatek ve výši 2.500,- Kč.

 

  Chcete zaregistrovat ochrannou známku?

  Obraťte se na naše specialisty. Potřebné doklady a formuláře k registraci v ČR připravíme již od 6.050,- Kč včetně DPH (cena nezahrnuje správní poplatky). Zadejte nezávaznou poptávku.

  Co budeme chránit?

  Kde budeme chránit?

  Nahrajte obrázek Vaší ochranné známky (nepovinné).

  Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s našimi podmínkami pro zpracování osobních údajů.