Zakládáte obchodní společnost v České republice? Hledáte specialistu na obchodní právo? Začínáte podnikat? Chcete provést změny ve společnosti? Chcete získat živnostenské oprávnění? Potřebujete daňové poradenství? Odmítá Vám obchodní partner či jiný subjekt proplatit fakturu za poskytnuté plnění (zboží, služby, přepravu...)? Potřebujete parťáka na obchodní právo?

Obchodní právo tvoří páteř naší generální praxe. Mezi naše firemní klienty patří hlavně živnostníci a menšístředně velké společnosti. Velký podíl firemních klientů máme z finanční sféry, zejména sektoru spotřebního a podnikatelského financování, a dále potom z oblasti realitních kanceláří, telekomunikací a stavebnictví. Zakládáme klientům obchodní společnosti a zajišťujeme veškeré korporátní záležitosti, aby se mohli věnovat svému podnikání. Spolupracujeme se zapsanými notáři a jsme tak schopni zajistit formu pro veškeré úkony. S firemními klienty míváme nejčastěji sjednanou měsíční paušální odměnu, cena je pak závislá na rozsahu poskytovaných služeb.

Veškeré postupy připravujeme klientům na míru dle jejich obchodního modelu, jedině tak jsme schopni pochopit jejich podnikání a správně ošetřit veškerá potenciální rizika.

Oblasti obchodního práva, ve kterých nabízíme komplexní právní služby:

 • právo obchodních společností (založení, přeměny, zrušení, valné hromady, fúze a akvizice apod.)
 • nekalá soutěž (klamavá reklama, klamavé označení zboží a služeb, nebezpečí záměny, parazitování, zlehčování, srovnávací reklama apod.)
 • ochrana spotřebitele zejména pro e-commerce a finanční společnosti
 • obchodní rejstřík (zápisy, změny, výmazy)
 • obchodní závazkové vztahy (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, mandátní smlouvy, všeobecné obchodní podmínky, apod.)
 • náhrada škody a bezdůvodné obohacení
 • předsmluvní odpovědnost
 • zajištění závazků (zástavní právo, ručení, smluvní pokuta, apod.)
 • příprava na novou legislativu
 • sporná agenda (soudní a rozhodčí řízení, Jaromír Štůsek je rozhodcem u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky)
 • GDPR agenda
 • trestní odpovědnost právnických osob (Trestní právo)
 • pracovněprávní poradenství, právní úprava švarcsystému, bodyshop, příprava pracovněprávních interních předpisů (Pracovní právo)
 • zastupování před úřady (Správní právo)

Typické případy z naší praxe:

 • odběratel našeho klienta neuhradí sjednanou cenu, my za klienta činíme všechny potřebné právní kroky, abychom jeho finance získali zpět
 • klient rozšiřuje své podnikání a potřebuje založit novou společnost, tu mu založíme a vytvoříme korporátní strukturu se společností mateřskou
 • klient připravuje nový produkt, poskytujeme potřebnou právní pomoc, připravujeme obchodní podmínky, texty a pomáháme nastavovat procesy
 • klient navazuje novou spolupráci, připravíme mu LOI a NDA
 • uplatňování smluvních pokut ze smluv před obecnými a rozhodčími soudy (sporná agenda)
 • klient začíná podnikat v oboru, který potřebuje speciální povolení nebo licenci, tu klientovi připravíme a zajistíme
 • připravíme informační memorandum o zpracování osobních údajů dle potřeb klienta, upravíme jeho vnitřní procesy a postupy tak, aby byly v souladu s platným právem
 • klient uzavírá nové smlouvy s obchodními partnery, smlouvy připravujeme nebo připomínkujeme

Podnikatelům a obchodním společnostem rovněž poskytujeme právní poradenství v oblastech realitního práva a práva nemovitostí.

Nenašli jste, co jste chtěli? Podívejte se na naše další služby.

Chcete se nás na něco anonymně zeptat? Využijte služeb naší poradny nebo nás kontaktujte skrze formulář, který naleznete níže.