Náležitostí pracovní smlouvy není mnoho, základem však je, aby smlouva byla uzavřena písemně. Aby byla smlouva uzavřená písemně, musí obsahovat podpisy smluvních stran, ty mohou být nahrazeny i podpisem elektronickým.

Avšak aby byla pracovní smlouva platná, musí dále obsahovat alespoň následující informace:

  • druh práce, která bude vykonávána pro zaměstnavatele,
  • místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána,
  • den nástupu do práce.

Samozřejmostí potom je identifikace zaměstnavatele a zaměstnance. Pracovní poměr potom nevzniká uzavřením pracovní smlouvy, ale nástupem do práce.

Co musí obsahovat pracovní smlouva? Zaměstnavatel mi dal smlouvu jen na jednu stránku