Vznikla Vám škoda v souvislosti s opatřeními proti koronaviru? Musel jste jako podnikatel přestat poskytovat služby nebo nabízet své produkty? Nevíte, jak se uplatňuje náhrada škody? Chcete uplatnit svůj nárok na náhradu škody vůči státu a nevíte si rady?

V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru využil stát svých oprávnění dle krizového zákona a omezil některá práva občanů a zejména podnikatelů. S vyhlášením nouzového stavu je spojována řada omezení, která jsou neustále měněna a přizpůsobována potřebě situace. Pro některé podnikatele může být situace likvidační, avšak něž stát poskytne podporu, záruky, půjčky apod., mohou již nyní podnikatelé uplatňovat své nároky na náhradu škody.

Kdy vzniká státu povinnost k náhradě škody a ušlého zisku?

Abyste mohli být v žádosti úspěšní, musí být splněny tyto předpoklady:

  • musí dojít ke vzniku škody;
  • škoda musí být způsobena v důsledku přijetí krizového opatření, kterým byl poškozený omezen, toto musíte být schopen doložit a prokázat;
  • škodu si poškozený nezpůsobil sám a udělal vše pro to, aby škodě zabránil nebo ji alespoň zmírnil.

Co můžu po státu žádat uhradit?

Škodou je dle § 36 krizového zákona myšlena skutečná škoda vzniklá v příčinné souvislosti s opatřeními a ušlý zisk. Máte však povinnost dělat vše pro to, abyste škodu minimalizovali nebo škodě předešli.

Jak a kde uplatnit nárok na náhradu škody?

Na tuto otázku nyní bohužel nemáme 100% odpověď, předpokládáme však, že se bude uplatňovat u Ministerstva vnitra ČR. Nejspíše však budeme uplatňovat pro jistotu škodu i u dalších orgánů.

Co mám momentálně dělat?

Zejména předcházejte vzniku další škody a vzniklou škodu pečlivě dokumentujte. Napište nám přes formulář a my Vám poskytneme konzultaci prostřednictvím telekomunikačních prostředků a pomůžeme s uplatněním už teď. Zhodnoťte, zda došlo ke škodě v důsledku krizových opatření, pokud by k ní došlo i bez nich, na náhradu škody nedosáhnete. Zejména potom hlídejte lhůtu k uplatnění nároku.

Co když stát neuzná vzniklou škodu?

Potom Vám můžeme pomoci s žalobou a bránit Vaše práva soudní cestou, zejména Vás můžeme u soudu zastupovat.

 

Pokud potřebujete pomoci s pracovněprávní agendou (ukončení pracovních poměrů se zaměstnanci apod.), navštivte prosím naši stránku věnující se pracovnímu právu.

Nenašli jste, co jste chtěli? Podívejte se na naše další služby.

Jste účastníkem dopravní nehody? Podívejte se na naši speciální stránku, věnovanou této problematice.

Chcete se nás na něco anonymně zeptat? Využijte služeb naší poradny nebo nás kontaktujte skrze formulář, který naleznete níže.