Oblasti práva, ve kterých vám rádi pomůžeme

Trestní právo

 • Jste obviněn z trestného činu?
 • Jste poškozený v trestním řízení?
 • Jdete na výslech či podání vysvětlení?

Občanské právo

 • Prodáváte, kupujete či darujete nemovitost nebo movitou věc?
 • Chcete zřídit nebo zrušit zástavní právo či věcné břemeno?
 • Uzavíráte smlouvu o dílo?
 • Chystáte se podepsat nájemní smlouvu?
 • Chcete někomu půjčit peníze?
 • Chcete zrušit a vypořádat spoluvlastnictví?
 • Dluží Vám někdo? Přestal s Vámi dlužník komunikovat? Chcete své peníze zpátky?
 • Byla Vám ze strany jiného subjektu způsobena újma na zdraví či majetku?
 • Byla Vám způsobena škoda ze strany státu?
 • Zkrátila Vám pojišťovna pojistné plnění a Vy jste tak dostali mnohem méně, než bylo domluveno v pojistné smlouvě?

Rodinné právo

 • Nevíte, který z rodičů má nárok na výchovu dítěte po rozchodu?
 • Jste rodič a Váš bývalý partner nehradí soudem určené výživné na Vaše dítě? 
 • Nevíte, kolik činí alimenty?
 • Rozvádíte se?
 • Jste po rozvodu a chcete vypořádat Váš společný majetek?
 • Řešíte otcovství?

Pracovní právo

 • Nezaplatili Vám mzdu či odstupné?
 • Byl Vám neprávem ukončen pracovní poměr? 
 • Stal se Vám pracovní úraz?  
 • Způsobil Vám zaměstnavatel či zaměstnanec škodu?

Obchodní právo

 • Zakládáte obchodní společnost v České republice?
 • Začínáte podnikat?
 • Chcete provést změny ve společnosti?
 • Chcete získat živnostenské oprávnění?
 • Potřebujete daňové poradenství?
 • Odmítá Vám obchodní partner či jiný subjekt proplatit fakturu za poskytnuté plnění (zboží, služby, přepravu...)?

Správní a ústavní právo

 • Jste účastníkem správního řízení?
 • Spáchali jste přestupek?
 • Chcete stavět nemovitost?
 • Jste cizinec a potřebujete vyřídit povolení k pobytu (trvalé či dlouhodobé)? 
 • Chcete podat ústavní stížnost?
 • Cítíte se poškozeni na svých základních lidských právech?

Směnečné právo

 • Máte vyplněnou směnku a nevíte co s ní dál?
 • Chcete správně vyplnit směnku?

Insolvence

 • Ocitla se Vaše společnost v dluzích a chcete podat insolvenční návrh?
 • Je Vás více a chcete podat insolvenční návrh na Vašeho dlužníka?
 • Žádáte o osobní bankrot jako fyzická osoba či podnikatel?
 • Chcete přihlásit pohledávku do insolvence?

Veřejné zakázky

 • Chcete zabezpečit realizaci výběrových řízení?
 • Chcete zabezpečit audit již proběhlých výběrových řízení?

První konzultace zdarma

Nejdříve vše podstatné probereme u dobré kávy. První konzultace je zdarma. Následně se domluvíme na konktrétním postupu.

Moje hodinová sazba je v rozpětí od 1.000 - 2.500 Kč / hod. bez dph. Vše záleží na složitosti případu.