Ocitla se Vaše společnost v dluzích a chcete podat insolvenční návrh? Je Vás více a chcete podat insolvenční návrh na Vašeho dlužníka? Žádáte o osobní bankrot jako fyzická osoba či podnikatel? Chcete přihlásit pohledávku do insolvence?

Oblasti insolvence, ve kterých nabízíme komplexní služby:

  • zastupování dlužníků a věřitelů v insolvenčním řízení
  • insolvenční návrhy, přihlášky pohledávek, vedení incidenčních sporů (vylučovací žaloby)