Hledáte advokáta na občanské právo? Prodáváte, kupujete či darujete nemovitost nebo movitou věc? Chcete zřídit nebo zrušit zástavní právo či věcné břemeno? Uzavíráte smlouvu o dílo? Chystáte se podepsat nájemní smlouvu? Vymáháte nároky po dopravní nehodě? Máte spor se sousedem?

Oblasti občanského práva, ve kterých poskytujeme komplexní právní poradenství:

  • ochrana osobnosti (zadostiučinění, náhrada nemajetkové újmy v penězích apod.)
  • spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele (reklamace, odstoupení od smlouvy, náhrada škody, sepis obchodních podmínek, příprava vzorových smluv apod.)
  • vlastnické právo (ochrana vlastníka, vlastnictví bytů, nebytových prostor, spoluvlastnictví, věcná břemena, apod.)
  • náhrada škody (včetně nároků za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím orgánu veřejné správy či nesprávným úředním postupem) a bezdůvodné obohacení
  • náhrada škody a nemajetkové újmy po dopravních nehodách nebo trestných činech
  • dědické právo (pomoc při sepisování závětí, zastupování v dědických sporech apod.)
  • závazkové právo (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, darovací smlouvy, smlouvy o půjčce, nájemní smlouvy apod.)
  • zajištění závazků (zástavní právo, ručení, postoupení pohledávky apod.)
  • pojišťovnictví (právní pomoc při jednání s pojišťovnou)
  • vymáhání pohledávek ve vykonávacím či exekučním řízení

Občanské právo je nejčastějším odvětvím práva, se kterým se běžný člověk setká.

Kupujete si zboží v e-hopu a zboží neodpovídá Vašim představám? Pomůžeme Vám s reklamací a případnou výměnou.

Prodáváte nebo kupujete nemovitost? Sepíšeme kupní smlouvu, zajistíme úschovu i návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Způsobil Vám někdo škodu? Vymůžeme ji pro Vás.

Neprovedl zhotovitel dílo dle Vašich smlouvy? Sjednáme nebo vymůžeme slevu z ceny.

Chce po Vás banka náhradu za předčasné splacení hypotečního úvěru? Budeme s bankou jednat o oprávněnosti a případném snížení.

Nenašli jste, co jste chtěli? Podívejte se na naše další služby.

Jste účastníkem dopravní nehody? Podívejte se na naši speciální stránku, věnovanou této problematice.

Chcete se nás na něco anonymně zeptat? Využijte služeb naší poradny nebo nás kontaktujte skrze formulář, který naleznete níže.