Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci za vykonanou práci hradit mzdu nebo plat. Její výše je potom stanovena standardně v pracovní smlouvě. Minimální mzda je dána nařízením vlády a sjednaná mzda nesmí být nižší než je minimální mzda. Kde je minimální mzda stanovena a co když zaměstnavatel minimální mzdu nedodržuje?

Podrobnosti o mzdových třídách a formulář naleznete zde.

Podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2021, činí základní sazba minimální mzdy 90,50 Kč za hodinu nebo 15.200 Kč za měsíc. Výše minimální mzdy se standardně mění a měla by reflektovat vývoj ekonomiky. Výše minimální a i dále popsané zaručené mzdy je stanovena vždy s ohledem na 40 hodinovou pracovní dobu.

Kromě minimální mzdy však existuje ještě zaručená mzda, která je více diferencovaná a stanovuje nejnižší možnou mzdu s ohledem na vykonávanou práci, pro každého zaměstnance tak může být zaručená mzda na rozdíl od minimální mzdy odlišná. Obdobně jako minimální mzda je i zaručená mzda stanovena vždy s ohledem na 40 hodinovou pracovní dobu.

S ohledem na stanovení výše zaručené mzdy je nutno posoudit obsah vykonávané práce. Příklady, podle kterých lze stanovit zaručenou mzdu lze nalézt v příloze k výše uvedenému zákonu.

Co když zaměstnavatel minimální nebo zaručenou mzdu nerespektuje?

Potom se zaměstnavatel dopouští v prvé řadě přestupku, za což mu může být uložena sankce. Nicméně pro zaměstnance může být spíše zajímavá možnost uplatnit nároky u soudu. U soudu se může domáhat mzdy, kterou zaměstnavatel zaměstnanci nevyplatil v souladu s výší zaručené/minimální mzdy.

Příklad: Zaměstnanec pobírá v roce 2021 hrubou mzdu ve výši 13.000,- Kč. V lednu 2022 se obrátí na zaměstnavatele a sdělí mu, že byla výše mzdy stanovena v rozporu s nařízením vlády, a že má nárok na uhrazení rozdílu, tedy částky ve výši 26.400,- Kč.

Pokud Vám zaměstnavatel neposkytnul náhradní volno ve výše uvedené době ani příplatek, můžete se úspěšně domáhat u soudu vyplacení příplatku, a to až 3 roky zpětně. JUDr. Jaromír Štůsek, LL.M., Ph.D., je specialista na pracovní právo a pokud budete potřebovat pomoc při uplatnění nároku na neproplacené přesčasy u soudu nebo u zaměstnavatele, potom Vám rád pomůže.

Nedostávám zaručenou ani minimální mzdu, co s tím?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *