Za práci má zaměstnanec nárok na mzdu nebo plat. Pokud zaměstnanec činí práci nad rámec své pracovní doby, má takzvané přesčasy, potom má zaměstnanec i další práva a povinnosti. Pokud zaměstnavatel neuhradí zaměstnanci odměnu v zákonem stanovené výši, bude se jednat o neproplacené přesčasy. Co můžete dělat, když máte neproplacené přesčasy?

Práce přesčas neboli přesčasy jsou zákoníkem práce relativně zevrubně upraveny. Práce přesčas může být zaměstnavatelem nařízena jen výjimečně, zpravidla pro to musí mít zaměstnavatel ospravedlnitelné důvody.

Aby se mohlo jednat o práci přesčas, musí o výkonu zaměstnavatel vědět. Existují potom tři formy přesčasů:

  • nařízené zaměstnavatelem
  • konané se souhlasem zaměstnavatele

Pokud budete mít dohodnutou pracovní pohotovost, tak se za přesčas považuje i práce v rámci pracovní pohotovosti nad rámec týdenní pracovní doby. Zaměstnavatel je povinen vést evidenci přesčasů.

Není potom zásadní, o kterou formu přesčasu se jedná. O přesčas však nepůjde, pokud si budete napracovávat pracovní volno, které Vám zaměstnavatel poskytl na Vaši žádost. Pokud máte zkrácený úvazek, nemůže Vám být přesčas nařízen. Týdenní limit je 8 hodin u jednoho zaměstnance, roční limit je potom stanoven na 150 hodin. Výjimky z tohoto pravidla pak může být upravena kolektivní smlouvou nebo dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Co dostanu za práci přesčas?

Za práci přesčas můžete být nad rámec základní mzdy odměněn dvěma způsoby:

  • náhradním volnem
  • příplatek ve výši minimálně 25% z průměrného výdělku

Pokud máte dostat za přesčasy náhradní volno, potom musí být poskytnuto do třech měsíců ode dne odpracování práce přesčas. Pokud nebude náhradní volno poskytnuto do té doby, potom máte nárok na příplatek. Stojí rovněž za zmínku, že pokud máte sjednanou práci přesčas ve smlouvě a je již zahrnuta ve Vaší mzdě, potom na výše uvedené odměny za práci přesčas nemáte nárok.

Pokud Vám zaměstnavatel neposkytnul náhradní volno ve výše uvedené době ani příplatek, můžete se úspěšně domáhat u soudu vyplacení příplatku, a to až 3 roky zpětně. JUDr. Jaromír Štůsek, LL.M., Ph.D., je specialista na pracovní právo a pokud budete potřebovat pomoc při uplatnění nároku na neproplacené přesčasy u soudu nebo u zaměstnavatele, potom Vám rád pomůže.

Co když mám neproplacené přesčasy u zaměstnavatele?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *