Dostal se Váš obchodní partner nebo nájemník do insolvence a dluží Vám peníze? Nepropásněte lhůtu pro přihlášku pohledávky, jinak své peníze již nikdy neuvidíte. Přihláška pohledávky však skrývá nejedno úskalí.

Může se to stát každému, máte dlouhodobého obchodního partnera nebo například nájemníka a ten Vám po čase přestane platit. První měsíc to necháte tak, druhý měsíc se začněte zajímat a třetí měsíc zjistíte, že Váš dlužník je v insolvenci a že jste propásli lhůtu pro podání přihlášky. Pokud se Vám toto stane, je již ve většině případů pozdě. Nicméně pokud si všimnete nebo jiným způsobem zjistíte, že je Váš dlužník v insolvenci, co můžete dělat?

Podejte přihlášku pohledávky

V co nejkratší době byste měli podat přihlášku Vaší pohledávky.  Insolvenční soud totiž v rámci rozhodnutí o úpadku dlužníka zveřejňuje usnesení, kterým vyzve věřitele v souladu s ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona, aby se do insolvenčního řízení přihlásili. V opačném případě se k jejich pohledávce nebude v rámci insolvenčního řízení přihlížet.

Pro věřitele je nejhorší oddlužení, jelikož po splnění oddlužení již ze svého dluhu nevymůže ani korunu. Pokud se tedy dlužník sám nerozhodne, že svůj dluh dobrovolně splní.

Přihláška se podává na formuláři, který je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR, resp. na insolvenčním rejstříku. Žádným jiným způsobem nelze pohledávku přihlásit!

Pozor na obsah přihlášky

Přihláška pohledávky se sice podává na vzoru, avšak pokud nejste znalí zejména insolvenčního práva, může vyplnění být problematické. Chybné vyplnění potom může vést k tomu, že přihláška bude odmítnuta nebo popřena insolvenčním správcem.

Co tedy musí přihláška pohledávky obsahovat? Kromě obecných náležitostí musí být zřetelně popsán důvod vzniku pohledávky a pohledávka musí být vyčíslena. Specificky musí být s přihláškou pracováno v případech, kdy je zajištěná, musí totiž obsahovat i označení zajištění a to, zda věřitel uplatní právo na uspokojení ze zajištění.

Pokud bude pohledávka po přezkumu zjištěna z méně než 50%, potom se k přihlášené pohledávce nebude přihlížet ani v rozsahu, ve kterém byla přihlášena po právu.

Výše uvedené a mnoho dalších nástrah sebou přináší obyčejné přihlášení pohledávky, pokud potřebujete s vypracováním přihlášky, neváhejte se na nás obrátit.

Jak na přihlášku pohledávky do insolvence?