Nevyplácí Vám zaměstnavatel zaručenou nebo minimální mzdu? Mezi často kladené dotazy patří právě otázky ohledně zaručené a minimální mzdy, kdy zaměstnavatelé tuto svoji povinnost často nedodržují a tím ve skutečnosti okrádají své zaměstnance. Ověřte si, na jakou zaručenou nebo minimální mzdu máte nárok. Rozdíl mezi zaručenou nebo minimální mzdou a mzdou, která je skutečně vyplácena, lze úspěšně vymoci.

Mezi základní povinnosti zaměstnavatele patří úhrada mzdy za odvedenou práci. Tato mzda je zároveň regulována nařízením vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (Nařízení vlády č. 567/2006 Sb.). Nařízení stanovuje 8 skupin prací, které podle složitosti, vytížení, psychické nebo fyzické náročnosti reflektují zaručenou mzdu pro určité práce nebo druhy prací. Práce v první skupině odpovídá minimální mzdě, kdežto například práce v osmé skupině, začínala v roce 2021 na 30.400,- Kč. Další podrobnosti ohledně zaručené mzdy se můžete dočíst v odpovědi na dotaz co dělat, když nedostáváte minimální a zaručenou mzdu.

Jak lze vymoci zaručenou mzdu?

Pro jistotu ještě uvádíme, že zaručená mzda je vždy stanovena s ohledem na 40 hodinovou pracovní dobu, pokud tedy máte například poloviční úvazek a jste v první skupině, potom je Vaše zaručená mzda ve výši 7.600,- Kč. Pokud však pracujete více, máte nárok na odměnu za přesčasy.

Prvním krokem je identifikace, ve které skupině se Vámi odvedená práce nachází. K tomu Vám může posloužit příloha k nařízení, kterou si můžete stáhnout. Zjednodušené charakteristiky prací včetně nejčastějších příkladů podle skupin naleznete níže.

Pokud jste zjistili nebo zjistíte, že Vám zaměstnavatel platí méně, než by měl, neváhejte se na nás obrátit. A nemusíte mít strach, Váš případ zdarma posoudíme, zkontrolujeme zařazení do správné skupiny a nárok za Vás a s Vaším souhlasem uplatníme po zaměstnavateli. Nic nám předem neplatíte, naše odměna bude závislá na úspěchu ve věci.

 

 

  Kontrola výše mzdy

  Myslíte si, že nedostáváte minimální nebo zaručenou mzdu? Nechejte nás to zkontrolovat.  1. skupina

  od 15.200 Kč měsíčně (90,50 Kč/hod)

  jednoduché práce: příprava hmot, jednoduché šití, mytí nádobí, ruční přeprava zboží

  Pracovní úkony stejného druhu s předměty tvořící jednoduchý celek konané podle přesného zadání a s přesně vymezenými výstupy. Manipulační práce s jednotlivými předměty, jednoduchými pomůckami a nástroji, v případném vnuceném pracovním rytmu, při mírně zhoršených pracovních podmínkách a s případným rizikem pracovního úrazu.

  2. skupina

  od 16.800 Kč měsíčně (99,90 Kč/hod)

  jednoduché odborné práce: skladník, popelář, kantýnská, pokojská, obsluha balících linek, prodej na benzínce, trafikant, kopáč, přidavač, lešenář

  Stejnorodé práce s rámcovým zadáním a s přesně vymezenými výstupy, s větší možností volby jiného postupu a s rámcovými návaznostmi na další procesy (dále jen "jednoduché odborné práce"). Práce s celky a sestavami několika jednotlivých prvků s logickým uspořádáním. Dlouhodobé a jednostranné zatížení větších svalových skupin.

  3. skupina

  od 18.500 Kč měsíčně (110,30 Kč/hod)

  odborné práce: servírka, zedník, topenář, prodavač, pokladní, fakturant, laborant, seřizovač, těžař dřeva, obráběč, cestář, klempíř

  Různorodé, rámcově vymezené práce podle obvyklých postupů, se stanovenými výstupy a postupy. Koordinace prací v proměnlivých skupinách. Usměrňování rutinních a manipulačních prací a procesů v týmech a jiných nestálých skupinách. Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů. Značná smyslová náročnost. Značná zátěž velkých svalových skupin ve velmi ztížených pracovních podmínkách.

  4. skupina

  od 20.500 Kč měsíčně (121,80 Kč/hod)

  odborné specializované práce: instalatér, seřizovač, překladatel, brousič, kuchař, údržbář vozidel, vychovatel, všeobecná sestra, obsluha strojů pro těžbu dřeva

  Odborné práce konané s ucelenými samostatnými systémy. Zajišťování odborných prací s rámcově stanovenými vstupy a způsobem vykonávání a vymezenými výstupy, které jsou organickou součástí širších procesů. Usměrňování a koordinace jednoduchých odborných prací. Práce v rámci komplexních systémů s vnitřním členěním. Psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení úkolů. Nároky na  logické myšlení a představivost. Vysoká náročnost na identifikaci velmi malých detailů. Nadměrné zatížení velkých svalových skupin v extrémních pracovních podmínkách.

  5. skupina

  od 22.600 Kč měsíčně (134,40 Kč/hod)

  systémové práce: personální, mzdová, projektant, konstruktér, technolog, sociální poradenství, herec, vychovatel, řidič autobusu, záchranář

  Odborné specializované práce, ve kterých je předmětem komplexní samostatný systém. Koordinace a usměrňování odborných prací. Zajišťování komplexu činností s obecně vymezenými vstupy. Koordinace a usměrňování odborných specializovaných prací. Zvýšená psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení soustavy úkolů. Vysoké nároky na paměť, flexibilitu a obecné srovnávání. Mimořádná zátěž nervové soustavy.

  6. skupina

  od 24.900 Kč měsíčně (148,40 Kč/hod)

  systémové specializované práce: správce sítě, obchodní referent v mezinárodních vztazích, cenotvorba, organizace prodeje

  Systémové práce, jejichž předmětem činnosti jsou dílčí obory činností se širokou působností. Komplex systémových činností obecnými nebo rámcově stanovenými výstupy a předem nespecifikovanými způsoby a postupy. S výkonem prací je spojena značná psychická námaha.

  7. skupina

  od 27.500 Kč měsíčně (163,90 Kč/hod)

  tvůrčí systémové práce: programátor, farmaceut, marketér, IT expert, vyučující na VŠ

  Komplexní koordinace a usměrňování systémových prací. Koordinace a usměrňování systémových specializovaných prací. Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsoby řešení a velmi rámcově vymezenými výstupy s velmi širokými vazbami na další procesy. Činnosti s velkou působností a dopadem na široké skupiny obyvatelstva nebo souhrn jinak náročných oborů. Vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení.

  8. skupina

  od 30.400 Kč měsíčně (181,00 Kč/hod)

  příklady: finanční ředitel, obchodní ředitel, makléř na finančním trhu

  Nejnáročnější obory zásadního významu. Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsobem řešení i výstupy s možnými vazbami na celé spektrum dalších činností, kde jsou předmětem jednotlivé vědní obory a disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější systémy. Velmi vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení ve vysoce abstraktní rovině.