Hledáte důvěryhodného advokáta pro zajištění advokátní úschovy? Potřebujete se rozhodnout, zda využijete advokátní úschovu? Prodáváte nemovitost a máte obavu, abyste nepřišli o peníze? Nevíte, zda je pro Vás advokátní úschova vhodná? Nevíte, jak funguje advokátní úschova? Jaká je cena advokátní úschovy? Nevíte, kdo platí advokátní úschovu?

Mezi činnosti specialistů z advokátní kanceláře JUDr. Jaromíra Štůska, LL.M., Ph.D., patří zejména realitní právo a vše, co s realitním právem souvisí.

Co je ochranná známka a proč ji chránit? Ochranná známka je v označení výrobku nebo služby, pakliže je způsobilé odlišit chráněné výrobky a služby od jiných výrobků a služeb. Ochranná známka je tvořena nejčastěji slovy nebo slovními spojeními (včetně písmen a čísel), obrázky nebo i tvarem. Nejčastěji se setkáváme s požadavky klientů na ochranu loga, to bývá nyní chráněno buď jako obrazová ochranná známka nebo jako slovní ochranná známka.

Je advokátní úschova bezpečná?

Peníze složené v rámci advokátní úschovy jsou vždy na zvláštním účtu, který je vedený na jméno advokáta. Naše advokátní úschovy jsou vedeny u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Váš majetek je oddělen od majetku advokáta a nehrozí jeho zahrnutí do pozůstalosti, majetkové podstaty při úpadku advokáta nebo jeho ohrožení v exekuci vedené proti advokátovi. Složení peněz na účet úschovy je advokát povinen klientovi na jeho žádost potvrdit. Advokát je povinen být pojištěn. S penězi složenými v advokátní úschově nelze nakládat, pakliže si to spolu nedohodneme, případně pokud tak nestanoví zákon.

Jak vyřízení advokátní úschovy probíhá?

Domluvíme si schůzku, kde podepíšeme vícestrannou smlouvu. Ve smlouvě si zejména stanovíme podmínky, za kterých bude deponovaná částka vyplacena, nejčastěji se jedná o zápis do katastru nemovitostí.

Kdo platí advokátní úschovu?

Advokátní úschovu standardně platí některé ze smluvních stran, která realizuje obchod. Bývá zvykem, že advokátní úschovu hradí ta strana, která advokátní úschovu požaduje.

Kolik stojí advokátní úschova?

Cenu advokátní úschovy si dohodneme smluvně vždy podle složitosti podmínek pro vyplacení a deponované částky.

 

    Napište nám

    Odpovíme do dvou pracovních dnů. Většinou však dříve.