Kupujete nebo prodáváte nemovitost, byt, dům nebo pozemek? Hledáte realitního právníka? Darujete nemovitou věc? Zřizujete věcné břemeno? Potřebujete právní služby pro SVJ nebo družstvo? Přestal Váš realitní právník poskytovat služby? Neplatí Vám nájemce nájem? Potřebujete zkontrolovat nebo sepsat kupní smlouvy na nemovitost? Zařídit advokátní úschovu? Nechce Vám katastr povolit návrh na vklad? Potřebujete zástavní smlouvu? Jste realitní zprostředkovatel nebo realitní kancelář a nemáte právního zástupce?

JUDr. Jaromír Štůsek je specialista na právo nemovitostí - realitní právník Louny.

Od založení advokátní kanceláře se věnujeme právu nemovitostí a spolupracujeme s mnoha realitními zprostředkovateli, developery, obchodníky s nemovitostmi, nebankovními poskytovateli úvěrů apod., a proto jsme schopni poskytnout kvalitní služby za rozumnou cenu. Vzhledem k šíři našich klientů, dokážeme na případ hledět z více úhlů pohledu, což považujeme za naši největší výhodu, kterou získáte, pakliže si vyberete naše služby. Realitní právník Louny.

Oblasti realitního práva, ve kterých poskytujeme komplexní právní poradenství:

 • sepsání nebo kontrola kupní smlouvy na byt, dům, pozemek, nebo jinou nemovitost
 • návrh na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí
 • sepsání nebo kontrola darovací smlouvy na byt, dům, pozemek, nebo jinou nemovitost
 • návrh na vklad darovací smlouvy do katastru nemovitostí
 • sepsání nebo kontrola rezervační smlouvy (i s ohledem na smluvní pokuty a následky ukončení smlouvy)
 • sepsání nebo kontrola zástavní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí
 • restituční spory
 • stavební povolení
 • právní služby a poradenství pro bytová družstva
 • právní služby a poradenství pro SVJ
 • právní služby a poradenství pro realitní kanceláře, realitní zprostředkovatele a developery
 • dělení a slučování pozemků
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • ověřování podpisů na listinách
 • sepis nebo kontrola smlouvy o úschově
 • prodeje nemovitostí v dražbách
 • právní služby pro realitní makléře a zástupce kupujících (realitní zprostředkovatele) v souvislosti se zákonem o realitním zprostředkování

Typické případy z naší praxe:

 • klient kupuje nemovitost, revidujeme, kontrolujeme nebo sepisujeme smlouvy (kupní, zástavní, úschovní), kontrolujeme právní stav nemovitosti
 • klient prodává nemovitost, revidujeme, kontrolujeme nebo sepisujeme smlouvy (kupní, zástavní, úschovní, rezervační)
 • klient daruje nemovitost, sepisujeme nebo kontrolujeme darovací smlouvu
 • pomáháme obcím s právní stránkou prodeje obecního majetku
 • klient si neví rady s návrhem na vklad do katastru, s vkladem do katastru mu samozřejmě pomůžeme
 • klient se soudí se státem o restituce, zastoupíme klienta v restitučních řízeních
 • klient potřebuje rozdělit pozemek, vše mu zažídíme
 • klient půjčuje peníze a potřebuje zajistit zápůjčku, připravíme mu zástavní smlouvu a pomůžeme získat zástavní právo k nemovitosti dlužníka
 • klient daruje nemovitost, ale má obavu, aby mohl v nemovitosti dále bydle, zřídíme mu věcné břemeno
 • realitní makléř (nově také realitní zprostředkovatel) potřebuje revidovat smlouvy, aby byly v souladu s novým zákonem o realitním zprostředkování, smlouvy mu upravíme
 • zástupce kupujícího (nově také realitní zprostředkovatel) potřebuje revidovat smlouvy, aby byly v souladu s novým zákonem o realitním zprostředkování, smlouvy mu upravíme

Nenašli jste, co jste chtěli? Podívejte se na naše další služby. Pokud jste realitní zprostředkovatel a potřebujete pomoci s novým zákonem o realitním zprostředkování, tak jsme pro Vás připravili speciální stránku.

Chcete se nás na něco anonymně zeptat? Využijte služeb naší poradny nebo nás kontaktujte skrze formulář, který naleznete níže.