Na základě Vašich odpovědí vyhodnotíme, zda lze využít Vaše manželství rozvést jednodušším způsobem – tzv. nesporným rozvodem. Pokud si ověříte, že Vaše manželství lze rozvést nesporným rozvodem, tak můžete rovnou vyplnit potřebné údaje k vypracování žádosti d dalších dokumentů. Pokud se bude jednat o sporný rozvod, tak si můžeme zavolat a domluvit se na zastupování a dalších formalitách.

1Základní údaje o Vašem rozvodu
2Základní údaje
3Domluva, vyhodnocení