Tato situace může nastat, doporučujeme však se ji pokud možno vyvarovat, jelikož jde o situaci protiprávní a je postihována. Jde primárně o povinnost zaměstnavatele uzavřít se zaměstnancem písemnou smlouvu, jelikož většinu rizik spojených s absencí, nese právě zaměstnavatel. Jako příklad lze uvést pokutu až 10 mil. Kč, kterou může zaměstnavatel obdržet od inspektorátu práce.

Mohu vykonávat práci bez pracovní smlouvy?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *